Vedtægter

BC37 Amager er en sportsforening, og dermed kræves det at der er vedtægter, som er grundstenene til foreningen BC37 Amager

Vedtægter for Badmintonklubben af 1937 (BC37) senest revideret ved generalforsamlingen 2019.

Generalforsamlinger

Der afholdes generalforsamling i BC37 inden udgangen af marts hvert år. Indkaldelse sker skriftligt via opslag i hallen senest tre uger inden afholdelse, og indkommende forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest to uger før afholdelse. Alle medlemmer i klubben der ikke er i restance, både spillere på klubtræninger og banelejere, har fremmøderet til generalforsamlingen. Alle medlemmer med fremmøderet har ligeledes stemmeret såfremt de er fyldt 16 år og har været medlem i klubben i mindst tre måneder.

Til generalforsamlinger præsenteres årsberetninger fra klubbens formand samt fra de seks udvalg der ud over formanden og et eller flere menige medlemmer udgør klubbens bestyrelse: Haludvalget, Informations-, aktivitets- og breddeudvalget, Økonomiudvalget, Baneudlejningsudvalget, Holdspillerudvalget og Ungdomsudvalget.

Referater fra generalforsamlinger

Klubben råder over referater fra generalforsamlinger fra 2011 og fremefter (undtaget den ekstraordinære generalforsamling i oktober 2014).

Referat 2019, 13. marts

Referat 2018, 13. marts

Referat 2017, 23. marts

Referat 2016, 15. marts

Referat 2015, 17. marts

Referat 2014, 14. oktober (ekstraordinær generalforsamling) – ikke tilgængelig

Referat 2014, 1. april

Referat 2013, 12. marts

Referat 2012, 27. marts

Referat 2011, 22. marts

BC37 Badmintonklub - Strandlodsvej 69 - 2300 København S