Vedtægter

BC37 Amager er en sportsforening, og dermed kræves det at der er vedtægter, som er grundstenene til foreningen BC37 Amager

Reviderede Vedtægter for Badminton-Clubben af 1937 (BC37) på vej.

Generalforsamlinger

Der afholdes generalforsamling i BC37 inden udgangen af marts hvert år. Indkaldelse sker skriftligt via opslag i hallen senest tre uger inden afholdelse, og indkommende forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest to uger før afholdelse. Alle medlemmer i klubben der ikke er i restance, både spillere på klubtræninger og banelejere, har fremmøderet til generalforsamlingen. Alle medlemmer med fremmøderet har ligeledes stemmeret såfremt de er fyldt 16 år og har været medlem i klubben i mindst tre måneder.

Til generalforsamlinger præsenteres årsberetninger fra klubbens formand samt fra de seks udvalg der ud over formanden og et eller flere menige medlemmer udgør klubbens bestyrelse: Haludvalget, Informations-, aktivitets- og breddeudvalget, Økonomiudvalget, Baneudlejningsudvalget, Holdspillerudvalget og Ungdomsudvalget.

Referater fra generalforsamlinger

Klubben råder over referater fra generalforsamlinger fra 2011 og fremefter (undtaget den ekstraordinære generalforsamling i oktober 2014).

Referat 2019, 13. marts

Referat 2018, 13. marts

Referat 2017, 23. marts

Referat 2016, 15. marts

Referat 2015, 17. marts

Referat 2014, 14. oktober (ekstraordinær generalforsamling) – ikke tilgængelig

Referat 2014, 1. april

Referat 2013, 12. marts

Referat 2012, 27. marts

Referat 2011, 22. marts

BC37 Badmintonklub - Strandlodsvej 69 - 2300 København S