Vedtægter

BC37’s drift foretages i henhold til klubbens vedtægter.

Vedtægterne er senest revidereret ved generalforsamlingen den 21. marts 2024.

Klik her for at hente klubbens vedtægter.

Generalforsamlinger

Der afholdes generalforsamling i BC37 inden udgangen af marts hvert år. Indkaldelse sker via mail og opslag i hallen senest 1 måned inden afholdelse, og indkommende forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest to uger før afholdelse. Alle aktive medlemmer, der ikke er i restance til klubben, har stemmeret; for medlemmer, der ikke er fyldt 16 år, gælder, at stemmeretten udøves af en myndig forælder eller anden værge. Ingen ved generalforsamlingen fremmødt person kan dog repræsentere mere end 1 stemme.

Til generalforsamlinger præsenteres årsberetninger fra klubbens formand, haludvalg,  kassererer, samt udvalg for senior, senior+ og ungdom.

Referater fra generalforsamlinger

Klubben råder over referater fra generalforsamlinger fra 2011 og fremefter (undtaget den ekstraordinære generalforsamling i oktober 2014).

Referat 2024, 21. marts

Referat 2023, 28. marts

Referat 2022, 4. april

Referat 2021, 25. maj

Referat 2020, 22. juni

Referat 2019, 13. marts

Referat 2018, 13. marts

Referat 2017, 23. marts

Referat 2016, 15. marts

Referat 2015, 17. marts

Referat 2014, 14. oktober (ekstraordinær generalforsamling) – ikke tilgængelig

Referat 2014, 1. april

Referat 2013, 12. marts

Referat 2012, 27. marts

Referat 2011, 22. marts

BC37 Badmintonklub - Strandlodsvej 69 - 2300 København S