Trænerne i BC37

Ungdomstrænere

I BC37's ungdomsafdeling stræber vi efter at give vores trænere en konstant udvikling i deres træneruddannelse, så alle vores trænere er up to date i forhold til de nyeste teknikker og de forskellige måder at agere badmintontræner på.

Trænerne er altid i samspil med hinanden, og er der en træner som er i tvivl om en ting, spørger man hinanden til råds og giver sparring. Det er nogle af de egenskaber, som gør trænerteamet unikt!

Anton Abildstrøm

Anton Abildstrøm

Anton er en af klubbens dygtige U19-spillere og deltager også i seniorholdkampe.

Anton har Hjælpetrænerkurser 1+2, og uddanner sig videre i sæson 21/22.

Bjarke Mathiasen

Bjarke Mathiasen

Bjarke er altid klar på sjov og ballade, men når trænerhatten er på, er Bjarke klar til at skabe talenter. Bjarke er rolig, empatisk og pædagogisk. Derudover er han altid frisk på en sang, hvis nogen af børnene har lyst til at synge med ham.

Bjarke er ved at tage basistrænerkursus (2/3) fra DGI og Badminton Danmark.

Frederikke Haastrup-Vang

Frederikke Haastrup-Vang

Frederikke spiller i klubbens seniorafdeling og har flere års erfaring som træner.

Frederikke har basistræneruddannelsen fra DGI & Badminton Danmark

Helene Hartmeyer

Helene Hartmeyer

Helene læser idræt på Københavns Universitet og har tidligere været træner i Herlufsholm Badminton.

I samarbejde med Badminton Danmark skriver Helene i sæsonen 20/21 bachelorprojekt om badmintontræning for unge.

Jacob Kronborg

Jacob Kronborg

Jacob er blandt de erfarne trænere i klubben. Hvis du trænger til en sejr, kan du som regel lokke Jacob til et spil Uno i caféen.

Jacob bliver i trænerregi altid kaldt Krumme.

Krumme har basistræneruddannelsen fra DGI og Badminton Danmark.

Katrine Arent Roesgaard

Katrine Arent Roesgaard

Katrine læser idræt og pædagogik ved KU og RUC. Hun har flere års trænererfaring.

Katrine er også træner i Frederiksberg Badmintonklub og er tilknyttet Badminton Københavns kredstræning for piger.

Katrine har basistræneruddannelsen og Talenttrænerudannelsen.

Lotte Thomsen

Lotte Thomsen

Lotte har som professionel badmintonspiller repræsenteret Danmark ved VM, Sudirman Cup og Uber Cup. Lotte er træner på Badminton Københavns kredstræninger. Hun er cand. mag. fra Københavns Universitet, har erfaring som lærer, og underviser i yoga.

Lotte har Badminton Danmarks Fast-Track træneruddannelse, for trænere med erfaring fra sportens højeste internationale niveau, og talenttræneruddannelsen.

Louise Kaalund Jansen

Louise Kaalund Jansen

Louise er nyeste skud i trænertruppen, og ses på både MiniTon og ungdomstræninger.

Louise er påbegyndt basistræneruddannelsen.

Mathias Hornbøll

Mathias Hornbøll

Mathias spiller på klubbens seniortræning og har flere års erfaring som træner. Han er også træner hos Islands Brygge Badminton.

Mathias har basistrænerkursus fra DGI og Badminton Danmark.

Nikolai Kronborg Andersson

Nikolai Kronborg Andersson

Nikolai er blandt de trænere som altid er klar på spas og ballade, så længe der indgår et bestemt element, som han elsker; nemlig et godt grin. Han er altid frisk på en single og man kan altid Nikolai på hans formidable smil og særdeles gode grin.

Nikolai har basistræneruddannelsen fra DGI og Badminton Danmark.

Per Christophersen

Per Christophersen

Per har flere års erfaring som træner og er seniorspiller i klubben.

Philip Tu Duong

Philip Tu Duong

Philip startede som hjælpetræner i en alder af 13 år, og har lige siden været meget glad for trænergerningen. Han har trænet børn i alle aldre samt voksne. 

Philip har basistræneruddannelsen fra DGI og Badminton Danmark.

Svend Ubbesen

Svend Ubbesen

Svend er en af vores unge trænere og en af klubbens dygtige U19-spillere.

Svend har hjælpetrænerkursus 1+2 fra DGI og Badminton Danmark.

Thøger Bang-Petersen

Thøger Bang-Petersen

Thøger er en af klubbens dygtige spillere. Han er særligt uddannet i at varetage MiniTon-træning.

Thøger er ved at tage basistrænerkursus (1/3) fra DGI og Badminton Danmark.

Seniortrænere

BC's seniortrænere, er garanter for intensitet og glæde på banerne. De er en essentiel del af det store arbejde, der giver succes, udvikling og sammenhold i klubben.

Trænerteamet har lang erfaring fra andre klubber, og den erfaring bliver brugt flittigt for at give den bedst mulige træning.

Thomas Iversen

Thomas Iversen

Thomas varetager seniortræningen for klubbens seniorspillere på A- og B-træningerne.

Nikolai Kronborg Andersson

Nikolai Kronborg Andersson

Udover at være ungdomstræner, træner Nikolai klubbens C- & D-træninger, som han er utroligt glad for. Nikolais glæde spreder sig blandt seniorerne, som altid er klar på en udfording. Nikolai er kendt for at give sved på panden til sine træninger, og seniorerne er meget tilfredse med hans hårde øvelser.

BC37 Badmintonklub - Strandlodsvej 69 - 2300 København S