Fairplay i badminton

I BC37 er fairplay en af vores grundlæggende værdier i ungdomsarbejdet.

Badminton er en sport, hvor følelserne nogle gange sidder uden på tøjet. Særligt i singlekampe, hvor vi står alene på hver sin banehalvdel i lange og seje kampe med både eget og andres forventingspres på skuldrene, kan følelserne overmande os.

Følelser er naturlige og nødvendige i sport, men det kan blive surt, hvis vi glemmer at have det sjovt og være gode kammerater. Derfor går vi som BC37'ere op i at vise vores modstandere venlighed og respekt. Både til træning og når vi møder andre spillere til turneringer og i holdkampe.

Hvad er fairplay?

Vi tilslutter os Badminton Danmarks filosofi om fairplay.

Fairplay danner fundamentet for, at det er sjovt at konkurrere. Fairplay sikrer masser af gode oplevelser med plads til alle. Det handler om at opføre sig ordentligt, ærligt og retfærdigt, samt ikke virke stødende med sin adfærd, både i forhold til dem der spilles med og imod.
 
En fair spiller er ærlig og retfærdig, også selvom det ikke er til egen fordel. Det betyder, at du skal være villig til at ofre egen succes til fordel for et retfærdigt udfald.  Fairplay drejer sig ikke kun om spillet på banen, men også om hvad der sker udenfor stregerne på tilskuerpladserne. Så fairplay gælder både spillere, trænere og forældre.
 
Gensidig respekt og god opførsel overfor hinanden giver de bedste forudsætninger for gode oplevelser med badminton for alle.

Sådan opfører du dig under en kamp

God kamp

 • Vær ærlig og retfærdig.
 • Du skal selv dømme bolden inde eller ude på din egen banehalvdel, og din modstander skal gøre det tilsvarende på sin banehalvdel.
 • Du må først dømme bolden inde eller ude, når bolden har ramt gulvet.
 • Rører bolden linjen – bare den mindste smule – skal du dømme bolden inde.
 • Kan du ikke se eller er i tvivl, om bolden er inde eller ude, skal du dømme bolden inde. Det er kun en dommer, der kan dømme ”let”, dvs. at duellen skal spilles om.
 • Sig pointstillingen højt mellem hver duel, så kan I undgå at tælle forkert.
 • Det er kun en dommer, der kan dømme ”fejl” (at ramme nettet med ketsjeren, at lave overhåndsserv el.lign.) under en duel. Du skal spille duellen færdig, og duellen afgøres altid ved, at bolden dømmes inde eller ude eller ikke kommer over nettet.
 • Har du brug for hjælp i en turnering, skal du henvende dig til turneringsledelsen.

God opførsel på banen

 • Du må gerne vise din glæde, når det går godt for dig – bare det sker på en respektfuld måde.
 • Du jubler ikke når din modspiller laver uprovokerede fejl.
 • Du må gerne juble, når du har vundet en kamp – bare det sker med respekt for modstanderen.
 • Du taler pænt, dvs. at du undgår nedladende udtryk og bandeord.
 • Du råber ikke ad dig selv eller andre, og kommer aldrig med udråb pga. en dom fra modstanderen.
 • Du dømmer kun egen banehalvdel, og du diskuterer aldrig hverken dine egne eller din modstanders domme.
 • Du bruger dit kropssprog på en venlig måde, og undgår fagter og tegn, der er rettet mod andre.
 • Du udviser god stil på banen, dvs. at du f.eks. aldrig kaster med ketsjeren, slår ketsjeren i gulvet/nettet eller ødelægger bolden med vilje.
 • Du er respektfuld, når du kun anvender ’kom så’-udtrykket, for at opmuntre dig selv.
 • Alle kan komme til at opføre sig forkert i kampens hede, og det bedste, du kan gøre i den situation, er at sige undskyld til modstanderen.

 Tak for kampen

 • Uanset om kampen er vundet eller tabt, skal du sige ”tak for kampen”.
 • Du bliver på banen indtil, at der er sagt ”tak for kampen” til alle.
 • Du siger ”tak for kampen”, mens du ser på din modstander.

 

Spilleregler for badminton

Du kan finde relgerne for badminton på Badminton Danmarks hjemmeside.

Reglerne har et appendiks, som gælder for både ungdoms- og seniorspillere, når vi spiller kampe uden at der er en dommer på banen. Det er vigtigt at kende, og derfor gengiver vi det herunder.

Spilleregler Appendiks 1 ”når der ikke er en dommer tilstede”

Ved afvikling af badmintonkampe i Danmark er følgende tillægsregler til spillereglerne gældende, når en kamp spilles uden at der er påsat en dommer. Badminton er nemlig unikt bl.a. fordi spillerne selv i sådanne situationer, dømmer linjerne, og holder styr på point under kampen. Det er et stort ansvar, når der ikke altid er en dommer tilstede.

Følgende regler er gældende i Danmark for alle rækker, når der spilles kamp:

 • Du kan kun dømme på din egen banehalvdel og din egen adfærd.
 • Du skal dømme bolden som du ser den –ikke som du ønsker at se den.
  - Bolden er inde selvom kun en lille del af bolden rammer stregen.
 • Du skal give modstanderen pointet hvis du er det mindste i tvivl.
 • Du kan ikke dømme fejl, du mener at se hos modstanderen (du ramte nettet, du servede overhånd o. lign.), det kan kun en dommer påsat kampen. Ved uenighed er der derfor ikke fejl. Man kan heller ikke kræve eller ønske at bolden skal tages om. Den side (inden for linjerne) hvor bolden landede har tabt pointet. Spil videre.
 • Du skal sige pointstillingen højt efter hver duel –så undgår du at tælle forkert.
 • Du skal spørge turneringsledelsen hvis du er i tvivl om en situation i kampen. De kender reglerne.
 • Turneringsledelsen kan kalde en observatør til enhver bane med udfordringer, potentielle konflikter eller uafklarede situationer.

Overordnet er det vigtigt at forstå, at badminton tager udgangspunkt i at;

 • alle spillere er ærlige,
 • alle spillere behandler modstandere fair og søger at skabe god stemning på banen.
 • At agere fair betyder, at man tror på det bedste i sine medspillere og modstandere og er villig til at ofre egen succes til fordel for det retfærdige udfald af point og kamp.
 • At agere fair betyder at man ikke håner, psyker eller søger konflikter ifm. badmintonkampe.

Retningslinjerne for Fair Play har sit afsæt i Badminton Danmarks og DGI-Badmintons værdier:

 • Fair Play i badminton står for en retfærdig afvikling af en kamp og turnering, samt en ordentlig tone mellem alle de parter som deltager til sådan et arrangement.
 • Fair Play er den måde, hvorpå man agerer i badmintonhallerne rundt omkring i landet både på og uden for banen.
 • Fair Play er forældre, der hjælper deres børn efter en kamp med at se hvordan de bedre kan leve op til Fair Play.
 • Fair Play er at undgå at chokere andre med sin adfærd, både som spiller, træner, kammerat, forældre eller tilskuer.

BC37 Badmintonklub - Strandlodsvej 69 - 2300 København S