Passivt medlem

Passivt medlem

Hvis du spiller på en af vores klubtræninger, men i en periode ikke er i stand til at spille – det kan være på grund af en skade, et udlandsophold, barsel eller noget helt fjerde – kan du undgå at skulle betale fuldt kontingent i den periode du ikke kan spille, ved at blive passivt medlem i perioden.

Et passivt medlemskab koster 150 kr. per halvår. Der gælder følgende regler:

  • Kun aktive spillere på klubtræninger kan blive passive medlemmer
  • Som passivt medlem har man ikke ret til at deltage i træninger, træningslejre o.l. Man har derimod stadig ret til at deltage i sociale arrangementer, og man beholder sin stemmeret til generalforsamlingen
  • Når man ønsker at starte til træning igen, kommer man forrest på ventelisten, således at man ikke risikerer at skulle vente alt for længe

Bliver man skadet e.l. et stykke inde i en betalingsperiode, efter at man allerede har betalt kontingent, modregnes prisen for passivt medlemskab i det allerede betalte kontingent. Vender man tilbage til en træning inde i en betalingsperiode, opkræves almindeligt kontingent for den resterende del af perioden.

Hvis du har behov for at overgå til passivt medlemskab i en periode, så skriv til kontingent@bc37.dk, så finder vi ud af det.

BC37 Badmintonklub - Strandlodsvej 69 - 2300 København S