Ændring eller opsigelse af medlemskab

Hvis du ønsker at ændre i dit medlemsskab (f.eks. at skifte fra ungdom til senior eller fra senior til senior+), så skriv til den afdeling du hidtil har hørt under: ungdom@bc37.dk for ungdom, su@bc37.dk for senior eller veteran@bc37.dk for senior+. Du kan også tage en snak med formanden for de respektive udvalg (se listen under Om klubben) i klubben.

Hvis du af den ene eller den anden årsag ikke har lyst eller mulighed for at fortsætte med at spille i klubben og gerne vil melde dig ud, så send en mail til kontingent@bc37.dk (sæt gerne den afdeling du har hørt under, på som CC). Bemærk at udmelding skal ske skriftligt til denne adresse – det er ikke nok at holde op med at komme og ikke betale kontingent.

BC37 Badmintonklub - Strandlodsvej 69 - 2300 København S