Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i BC37 inden udgangen af marts hvert år. Indkaldelse sker skriftligt via opslag i hallen senest tre uger inden afholdelse, og indkommende forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest to uger før afholdelse. Alle medlemmer i klubben der ikke er i restance, både spillere på klubtræninger og banelejere, har fremmøderet til generalforsamlingen; alle medlemmer med fremmøderet har ligeledes stemmeret såfremt de er fyldt 16 år og har været medlem i klubben i mindst tre måneder.

Til generalforsamlinger præsenteres årsberettelser fra klubbens formand samt fra de seks udvalg der ud over formanden og et eller flere menige medlemmer udgør klubbens bestyrelse: Haludvalget, Informations-, aktivitets- og breddeudvalget, Økonomiudvalget, Baneudlejningsudvalget, Holdspillerudvalget og Ungdomsudvalget.

Referater af tidligere års generalforsamlinger

Klubben råder over referater fra generalforsamlinger fra 2011 og fremefter (undtaget den ekstraordinære generalforsamling i oktober 2014). Alle kan læses og downloades via linkene i tabellen nedenfor.

År Dato Referat
2017 23. marts Kommer snarest
2016 15. marts Referat
2015 17. marts Referat
2014 14. oktober (ekstraordinær) Ikke tilgængeligt
2014 1. april Referat
2013 12. marts Referat
2012 27. marts Referat
2011 22. marts Referat