Ny bestyrelse efter GF 2024

Veloverstået generalforsamling 2024

Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 21. marts med stort fremmøde.

I torsdags afholdte vi årets generalforsamling, og for første gang endda oppe på førstesalen, hvor vi har renoveret.
 
Det var fantastisk at se så mange fremmødte, og medlemsdemokratiet virker til at have det rigtig godt i klubben. Fra bestyrelsen skal der lyde et stort tak til alle!
 
Der var lidt fornyelse i bestyrelsen, hvor vi sagde farvel og stor tak for indsatsen til afgående Ungdonsformand Kristian Bjørn. Kristian har ydet et kæmpe arbejde for BC37, og han har været den primære drivkraft bag den nuværende struktur i ungdomsafdelingen.
 
Ny ungdomsformand blev Philip Tu Duong, som havde valgt ikke at genopstille som Seniorformand. Philip har i sin seneste periode i bestyrelsen gjort meget for at opbygge et stærkt SU med en god struktur, og han håber at kunne bringe noget af dette med ind i USU.
 
Ny Seniorformand blev Mads Lahn Sloth, som har siddet med i SU og allerede er godt inde i tingene. Mads kommer med stor badmintonerfaring og god energi, så vi glæder os til samarbejdet!
 
Vi fik også vedtaget en vedtægtsændring, så vi nu har mulighed for at tage suppleanter med i bestyrelsen, og vi fik også valgt klubbens allerførste suppleant i Emma Sejersen!
 
På billedet er det den nye bestyrelse. Fra ventre stående er det  Lise, Mads, Mathias, Philip, Mikkel, Alan og Morten. Forrest sidder Susan og Janus.
Billede af Mikkel Gantriis

BC37 Badmintonklub - Strandlodsvej 69 - 2300 København S