Tom hal i BC37

Status fra bestyrelsen

Generalforsamlingen udsættes til 22. juni. DMU-klubtur aflyst. Håb for at hallen kan åbne til juni.

Al indendørsaktivitet i idrætsforeninger er stadig ikke tilladt. Vi afventer officiel udmelding om retningslinjer efter 8. juni. Bestyrelsens udvalg står klar til at lægge en plan for en forsvarlig adgang til at spille badminton, så snart myndighederne giver grønt lys.

Generalforsamling flyttes til 22. juni 2020

Sidste nyt er at forbuddet mod forsamlinger hæves til 30-50 personer efter 8. juni. Derfor planlægger vi at afholde generalforsamling mandag den 22.  juni 2020 kl. 19.

Kassereren, formænd for seniorspillerudvalget og haludvalget er lovmæssigt på valg og de siddende bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke at genopstille. Derudover ønsker senior+-udvalgsformanden at overlade taburetten til en anden.

Hvis du er interesseret i at indgå i bestyrelsen, må du meget gerne henvende dig til bestyrelse@bc37.dk. Flere poster er på valg, og særligt den ærefulde post som kasserer er en livsnerve i klubben.

Orientér dig gerne i bestyrelsens vedtægter og bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen arbejder ufortrødent videre

BC37 er en klub i udvikling. Klubben er blandt andet begyndt at tage livtag med vores unikke hals sundhedstilstand og potentiale. Vi har søsat en plan for en klubhustilbygning og fået udarbejdet en omfattende vedligeholdelsesrapport. Det arbejde medfører spændende projekter med sigte på at faciliteterne vedligeholdes og træningsmulighederne opgraderes samtidigt med at klubbens økonomi holdes sund. Der er rig mulighed for at sætte varigt præg på klubbens historie, hvis du melder dig til bestyrelsesarbejdet nu.

Bestyrelse og udvalg ser løbende på ideer og muligheder, så vi bliver klar til at genstarte vores badmintonaktiviteter i en virkelighed med coronavirus.

Ungdom: træning

Vi genoptager ikke normal ungdomstræning efter 8. juni, men står klar til at lave en plan for aktivitet, så snart vi får lov til at åbne hallen for badminton igen.

Alle klubbens trænere har fået tilbud om at blive hjemsendt med løn fra coronanedlukningens start. De fleste har taget mod tilbuddet.

Før nedlukning satte ungdomsafdelingen gang i et større projekt 'Styrk klubbens træningsmiljø'. Formålet er gennem kursusaktivitet i klubben at udvikle både vores trænere, klubbens organisation og sætte mål for ungdomsarbejdet. Det projekt fortsætter efter sommerferien.

Vi arbejder med vores træningsplaner for den kommende sæson. Her har klubben nogle særlige fokuspunkter. Vores dygtigste ældre spillere har haft dårlige træningstider i den foregående sæson, og det prøver vi at forbedre. Konceptet for 'individuel træning' ændres for at give klubbens talenter endnu bedre fokuseret træning. Vi arbejder aktivt med at skabe gode forhold for piger i klubben.

Eventuelle krav til hygiejne og minimering af smitterisiko regner vi med kan få indvirkning på den samlede træningsplan. I det perspektiv vil vi løbende se på hvordan vi bedst muligt sammensætter ungdomstræningerne til den kommende sæson. Det betyder også at vi nok først kan melde træningstider klart ud, når vi er meget tæt på sæsonstart.

Ungdom: DMU-klubtur og DMU for hold aflyst

DMU-klubtur og DMU for hold er blevet aflyst. Der går lidt tid før vi får indskud tilbage fra Badminton Danmark. Derfor regner vi med at kunne modregne indbetalte beløb for turen i de kommende kontingenter for efterårssæsonen. Har du spørgsmål i den forbindelse så skriv til usu@bc37.dk.

Ungdom: Amagermesterskaberne

Normalt afholdes Amagermesterskaber for ungdomsspillere i foråret. Ved mesterskaberne kæmper klubberne om at finde Amagers bedste individuelle spillere i hver ungdomsårgang og kåre den klub som klarer sig bedst som samlede Amagermestre. BC37 vandt klubpokalen i 2019.

Amagermesterskaberne er planlagt udskudt til foreløbigt uge 35, 24.-28. august 2020. Årgangene sæsonen 19/20 fastholdes ved mesterskaberne, og vi krydser fingre for at Corona-situationen til august tillader at vi kan holde den stolte tradition med at finde Amagermestrene ved lige også for 2020.

Senior, Senior+ og ældrebadminton

Badminton Danmark anbefaler at alle resterende kampe i holdturneringen aflyses, og vi forventer at sæsonens tilbageværende kampe vil blive afgjort administrativt af Badminton København.

Efter 8. juni håber vi at kunne åbne hallen for badminton i en eller anden form. Bestyrelsen arbejder på at kunne tilbyde alle medlemmer adgang til at spille badminton på en forsvarlig måde - også gerne i sommerferien.

Næste sæson

Trods forventing om skærpede krav til rengøring og adfærd i hallen, krydser vi fingre for at se jer alle sammen til vanlig tid og skøn badminton efter sommerferien.

BC37 Badmintonklub - Strandlodsvej 69 - 2300 København S