Ældrebadminton i BC37

Ældrebadminton

Ældrebadminton retter sig særligt mod ældre og pensionister som gerne vil holde sig i form og spille noget badminton sammen med jævnaldrende. Som på veterantræningen er der ingen træner til ældrebadminton, og fokus ligger på socialt samvær og at spille nogle gode kampe.

Træningen ligger i modsætning til klubbens andre træninger om formiddagen, nærmere bestemt onsdag fra kl. 10 til kl. 12. Hvis du er interesseret i at spille med, så mød op til en træning – træningen er ikke fuldtegnet, så vi har stadig plads til nye medspillere.

I modsætning til veterantræningen er ældrebadminton ikke knyttet til nogen turneringshold. Spillere på denne træning som gerne vil deltage i holdturneringer, kan (afhængigt af niveau og belægning) spille på et af vore veteranhold. Kontakt veteran@bc37.dk for at høre mere herom.

 

Kontingent

Det koster 400 kr. per halvår at spille ældrebadminton i BC37.

Spillere sørger selv for bolde og udstyr.

BC37 Badmintonklub - Strandlodsvej 69 - 2300 København S