Forbedringer i BC37

Coronapausen udnyttes til at forbedre hallen

Coronanedlukningen udnyttet til reparationer, drikkefontæne, totalrenoverede toiletter og nyt lys over banerne.

Vi glæder os utroligt meget til at vende tilbage til badminton i BC37. Det er hårdt at være væk fra hallen så længe, men klubben har brugt coronatiden til at få en række renoveringsprojekter på plads.

Renovering af de nedslidte toiletter i foyeren

Toiletterne er nyistandsatte. Nyt gulv. Fliser på væggene. Nye toiletter og pissoirer. Nye døre og ny udluftning.

Dametoilettet er nu mere privat, da yderdøren kan låses. Toilettet har dobbeltfunktion som handicaptoilet, så vi nu også lever op til lovgivningen på det område. Arbejdet er blevet udført af Amager Sanitetsservice.

Drikkevandsfontæne til opfyldning af drikkedunke

I foyeren er opsat en fontæne til opfyldning af drikkedunke, så spillere ikke længere skal i køkkenet eller på toiletter for at få fyldt vand på.

Turneringslederlokale/møderum opgraderet

Det lille lokale ind mod hallen er blevet gjort større, og står også færdigt. Det giver bedre muligheder for at anvende lokalet under turneringer og har givet lokalet en ekstra funktion som mødelokale. Det gamle mødelokale er nu indrettet til opbevaring. Udover lokalet har malermester Tom Hansen stået for reparationer og istandsættelser i køkkenet. Også brandudgangen bag caféen er blevet forbedret.

Nyt lys i hallen

Så bevæger vi os endelig ind på banerne. I løbet af sæsonen har de fleste nok oplevet at lyset ikke har virket optimalt. Vi har fået leveret 36 nye armaturer fra eco2light, som er opsat af Jarlkrone El. Hertil er opsat nødbelysning, som aktiveres hvis strømmen går og lysmarkering af udgange.

Det nye lys er væsentligt mere homogent og lysstyrken i hallen er gået op fra under 50 lux til 300 lux på banerne.

En gammel hal med masser af liv

BC37-hallen er en sjældenhed i Københavnsk Badminton. De fleste klubber befinder sig i offentlige haller eller skolehaller, som ikke har badminton som sit primære formål. Derfor er vi særligt heldige at have en dedikeret badmintonhal centralt i Amager Øst.

Det kræver ikke et længere kig på hallen, at se at den har brug for kærlighed. Vi har igangsat disse renoveringsarbejder, og arbejder hårdt for at få yderligere projekter i søen, så vi kan sikre at hallen også står om fem, ti, femten og tyve år. Det kræver at vi har en stabil og sammenhængende klub, og at vi som medlemmer støtter bredt op om klubben. Vi har af Amager Øst lokaludvalg og af Københavns Kommune fået midler til at arbejde med planer for fremtidig fornyelse og tilbygning af faciliteter til hallen.

Derfor håber vi at I, selvom vi har lukket ned, vil være med til at holde hånden under vores unikke klub ved fortsat at betale kontingent for sæsonen, selvom det er usikkert, præcist hvornår vi kan vende tilbage til vores elskede sport.

BC37 Badmintonklub - Strandlodsvej 69 - 2300 København S