BC37 til fælles senior/ung-dag

BC37 vinder Frivilligprisen 2023 i Amager Øst

Badmintonklubben af 1937 vinder dette års Frivilligpris, for deres store arbejde og engagement i bydelen.

En komite fra lokaludvalget har udvalgt vinderen af Frivilligprisen 2023 blandt 15 gode og forskellige bud på, hvem der skulle være årets frivillige forening. De mange nominerede, og diversiteten iblandt dem fortæller, at vi er en blandet bydel, hvor mange forskellige typer af borgere er engageret i frivilligt arbejde.

PLADS TIL SPORT OG
SOCIALT SAMVÆR
Komiteen lagde i sin begrundelse vægt på, at Badmintonklubben af 1937 repræsenterer den traditionelle kernefrivillighed, som de vurderer, har brug for at blive anerkendt og dyrket i vores bydel. BC37 har et stort fokus på både det sportslige og det sociale gennem en række udvalg, hvor medlemmerne står for både cafedrift og sociale aktiviteter. Klubbens medlemmer spænder over en bred kam, fra de yngste på 5-6 år til de ældste på snart 80 år. BC37 har derudover en stor ungdomsafdeling, som viser, at det er en levedygtig klub, der efter mere end 80 år stadig har en rolle at spille her i bydelen. I nomineringen af BC37, blev den høje grad af engagement blandt de frivillige i klubben italesat og det blev beskrevet, hvordan det har været stigende i 2023. Klubben viste senest sit engagement, da der opstod tvivl om deres lejekontrakt. Her fik BC37 mobiliseret lokale kræfter, der blev lagt en masse frivilligtimer og de fik sammen løst udfordringerne, så de også fremover kan tilbyde badmintonbaner i den traditionsrige hal. De har desuden netop i gang en større renovering af hallen, så den kan stå i mange år endnu.

ANERKENDELSE AF
FRIVILLIGHEDEN
Lokaludvalget vil gerne med Frivilligprisen anerkende den store rolle, som det frivillige arbejde spiller i vores samfund. BC37 får prisen for deres store arbejde gennem mange år, men også for skabe et rum for badminton og samvær, der stadig er relevant for bydelens borgere. Prisen består af en statuette af den lokale mosaikkunstner Pia Skak Mortensen samt 25.000 kr

BC37 Badmintonklub - Strandlodsvej 69 - 2300 København S