Pressemeddelelse fra Badmintonklubben af 1937

BC37 får støtte til renovering af hallen fra Klubhuspuljen

BC37 har fået godt 3,55 mio. kr. i støtte fra Kultur- og Fritidsforvaltningens Klubhuspulje.

Med 3,55 mio. kr. i støtte fra Klubhuspuljen kan vi nu i BC37 igangsætte en større renovering af hallen, der har været på tegnebrættet i efterhånden en del år.

Formand i BC37, Mathias Nautrup Larsen, glæder sig over de tildelte midler og siger blandt andet:

”Det er kæmpestort at vi nu efter flere års arbejde med at rejse midler til en større renovering af vores fantastiske hal, rent faktisk har fået mere end 3,5 mio. kr. fra Klubhuspuljen. Renoveringens største del kommer til at været taget på hallen, som efterhånden har trængt til det i en del år. Så sent som sidste vinter havde vi en utæthed i taget under en storm med en vandskade som følge heraf, og vi glæder os til at få ordnet dette ordentligt. En anden stor opgave bliver at skifte det originale halgulv fra 1977 ud med et helt nyt et, og så er der også nogle andre småprojekter, vi håber at kunne få startet op.”

Med renoveringen håber BC37 at kunne sikre klubben i de næste mange år og bidrage til det lokale fællesskab som et fyrtårn på sportsområdet i Amager Øst og for badminton i hele København. Formand, Mathias Nautrup Larsen, vil også gerne bringe en stor tak:

”Jeg vil gerne takke alle som har været en del af arbejdet med at skaffe midlerne. I seneste omgang har det især været klubbens kasserer, Morten Biering, og mig der har været tovholdere på projektet, men der skal også lyde en stor tak til tidligere ungdomsformand, Jesper Spang, som har bidraget med en stor indsats på området i hans periode i klubben, og tidligere Formand, Tobias Feld, som fik kortlagt renoveringsbehovet i hallen. Også en stor tak til nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer.”

Bestyrelsen i BC37 skal nu i gang med at planlægge renoveringen, og de vil holde klubbens medlemmer opdateret løbende. De forventer ikke at renoveringen kommer til at have stor indflydelse på gennemførslen af den nuværende sæson, og det kommer til at være et mål at holde hallen så lidt lukket som overhovedet muligt.

BC37 Badmintonklub - Strandlodsvej 69 - 2300 København S